Chronisch ZorgNet

Vergoeding bij fysio-, oefentherapie of diëtetiek

Chronisch ZorgNet zorgverleners zijn gespecialiseerd in de behandeling van één of meer aandoeningen. Als verwijzer is het fijn om uw patiënt te kunnen informeren over de vergoeding voor de behandeling bij de fysio-/oefentherapeut of diëtist. Deze informatie vindt u per aandoening terug. Het is altijd aan te raden dat de patiënt contact opneemt met de eigen verzekering, mochten er onduidelijkheden zijn over de vergoeding.