Chronisch ZorgNet

Vergoeding fysio- of oefentherapie bij Post-COVID

Bij Post-COVID worden tijdelijk en onder voorwaarden maximaal 50 sessie fysio- of oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Tot 1 augustus 2023 is deze regeling van kracht.

Voorwaarden voor vergoeding Paramedische Herstelzorg na COVID-19 vanuit de basisverzekering:

  • Verwijzing door een medisch specialist of huisarts

  • De verwijzing moet binnen zes maanden na acute infectiestadium gegeven zijn

  • De eerste behandeling vindt plaats binnen één maand na verwijzing

  • De vergoeding is voor een periode van maximaal zes maanden gerekend vanaf de eerste behandelsessie. Bij specifieke, lange termijn schade door COVID-19 kan een patiënt een tweede termijn van maximaal zes maanden zorg vergoed krijgen, enkel op basis van een indicatie van een medisch specialist. Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie.

  • De zorgverlener handelt en rapporteert volgens de door de beroepsgroep gehanteerde standpunten en/of richtlijnen COVID-zorg


Eigen risico
De behandelingen fysio-/oefentherapie worden vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat de behandelingen af gaan van het eigen risico van de patiënt.

Vind makkelijk en snel een gespecialiseerd therapeut
Via DigiH Zorgzoeker zijn de dichtstbijzijnde Chronisch ZorgNet therapeuten te vinden met de specialisatie corona. Direct verwijzen kan via de DigiH Zorgverwijzer.