Chronisch ZorgNet

Vergoeding fysio- of oefentherapie bij longaandoeningen

Fysio- en oefentherapie bij COPD wordt vergoed vanuit de basisverzekering (bij de diagnose COPD Gold 2 of hoger, waarden van FEV1/FVC <0,70 en FEV1<80%). Een verwijzing van de huisarts of longarts is altijd nodig om de behandelingen fysio- of oefentherapie bij COPD vergoed te krijgen.

Categorieën en vergoedingen
De behandelend therapeut bekijkt in welke categorie een patiënt valt, waarbij categorie A de lichtste categorie is en categorie D de zwaarste. Per categorie is een maximaal aantal behandelingen fysio- of oefentherapie vastgesteld dat uit de basisverzekering wordt vergoed. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het eerste behandeljaar en verdere behandeling in de onderhoudsfase.

De categorieën zijn gemaakt op basis van ziektelast, fysieke capaciteit en longaanvallen. Een hoge ziektelast wordt vastgesteld met CAT ≥18 of de CCQ ≥1,9. De beperking in fysieke capaciteit wordt gemeten met de 6 MinutenWandelTest. Wanneer deze score minder dan 70% dan de voorspelling is, is er sprake van een beperking. Voor het bepalen van de categorie wordt het stroomschema van het KNGF gebruikt.

Maximaal aantal behandelingen vergoed per categorie

In het eerste behandeljaar In de onderhoudsfase
A: 5 A: 0
B1: 27 B1: 3
B2/C/D: 70 B2/CD: 52

Bron: Zorginstituut Nederland

Het is mogelijk dat de categorie in een lopend jaar wordt aangepast door een verslechtering van de gezondheid van de patiënt. In dat geval kan het aantal behandelingen in dat jaar worden opgehoogd tot het maximum van de nieuwe categorie. De startdatum van het behandeljaar wijzigt niet. Bij een verbetering in een lopend behandeljaar wordt de categorie niet aangepast.

Opnieuw categorie bepalen na 12 maanden
Als een COPD-patiënt na 12 maanden verdere behandeling nodig heeft, dan beoordeelt de behandelend therapeut opnieuw in welke categorie de patiënt valt. Dit bepaalt wederom het maximaal aantal behandelingen in de 12 daaropvolgende maanden, de onderhoudsfase. Een nieuwe verwijzing is niet altijd noodzakelijk, maar kan door de therapeut worden opgevraagd. De startdatum van de onderhoudsfase is exact een jaar later dan de startdatum van de behandeling in het voorgaande jaar.

Eigen risico
De behandelingen fysio-/oefentherapie worden vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat de behandelingen af gaan van het eigen risico van de patiënt. Indien meer behandelingen nodig zijn dan waar een patiënt recht op zou hebben, is het bij enkele zorgverzekeraars mogelijk om gebruik te maken van de vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

Vind makkelijk en snel een gespecialiseerd therapeut
Via DigiH Zorgzoeker zijn de dichtstbijzijnde Chronisch ZorgNet therapeuten te vinden met de specialisatie Long. Direct verwijzen kan via de DigiH Zorgverwijzer.