Chronisch ZorgNet

Perifeer arterieel vaatlijden

Vergoeding fysio- of oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden

Fysio- en oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden wordt sinds 2017 vergoed vanuit de basisverzekering (bij de diagnose claudicatio intermittens, stadium fontaine 2). Er worden maximaal 37 behandelingen vergoed binnen een traject van 12 aaneengesloten kalendermaanden. Een verwijzing van de huisarts of specialist is altijd nodig om fysio- of oefentherapie vergoed te krijgen.

Veel zorgverzekeraars hanteren voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding een selectief inkoopbeleid. Het traject wordt dan alleen vergoed als deze wordt gegeven door een Chronisch ZorgNet therapeut die gespecialiseerd is in de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden.

Als een patiënt een eerder traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding heeft doorlopen is het per verzekering afhankelijk of en onder welke voorwaarden een tweede traject vergoed wordt. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de zorgverzekeraar van de patiënt.

Eigen risico
De behandelingen fysio-/oefentherapie worden vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat de behandelingen af gaan van het eigen risico van de patiënt. Indien meer behandelingen nodig zijn dan waar een patiënt recht op zou hebben, is het bij enkele zorgverzekeraars mogelijk om gebruik te maken van de vergoedingen uit de aanvullende verzekering

Vind makkelijk en snel een gespecialiseerd therapeut
Via DigiH Zorgzoeker zijn de dichtstbijzijnde Chronisch ZorgNet therapeuten te vinden met de specialisatie perifeer arterieel vaatlijden. Direct verwijzen kan via de DigiH Zorgverwijzer.