Chronisch ZorgNet

Gespecialiseerde zorg bij longaandoeningen

Voor goede zorg bij patiënten met longaandoeningen kunnen verschillende zorgverleners betrokken worden. Bij Chronisch ZorgNet zijn eerstelijns zorgverleners aangesloten die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van longaandoeningen. Het gaat om fysio- en oefentherapeuten en diëtisten.

Via DigiH vindt u op postcode en specialisatie een Chronisch ZorgNet zorgverlener.

Patiënten kunnen vanuit zowel de huisartsenpraktijk, als ook het ziekenhuis, verwezen worden naar een Chronisch ZorgNet zorgverlener. Om meer bewustzijn en kennis te creëren over het belang van beweegtherapie door een gespecialiseerde therapeut, heeft Chronisch ZorgNet i.s.m. de CAHAG een webinar georganiseerd).

Meer informatie over de behandeling van mensen met longaandoeningen door een:


Patiëntinformatie
Patiënten kunnen bij het Longfonds terecht voor patiëntinformatie en mogelijkheden tot lotgenotencontact.