Chronisch ZorgNet

Goede zorg bij COPD

COPD is een ziekte met veel verschillende symptomen en klachten. Deze verschillende aandachtspunten kunnen het best door een team van zorgverleners dat interdisciplinair samenwerkt behandeld worden. De huisarts stelt vaak de diagnose COPD en start de behandeling. Wanneer nodig wordt de behandeling verder opgepakt door een longarts. Het doel is om de achteruitgang van de gezondheid te beperken en de kwaliteit van leven te verhogen. Via leefstijl en medicatie zijn deze doelen het best te bereiken. Factoren als erfelijkheid, andere ziektes en het aantal longaanvallen hebben ook grote invloed op het beloop, maar zijn niet altijd direct te beïnvloeden. Bij de behandeling van COPD door huisarts of longarts kunnen verschillende eerstelijns zorgverleners betrokken worden, zoals een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut, een diëtist en een ergotherapeut. Zij richten zich op leefstijl richten en het omgaan met beperkingen die COPD met zich mee brengt. Goede longzorg in de eerste lijn kan veel voor patiënten betekenen en het aantal ziekenhuisopnames beperken.

Meer informatie over de behandeling door een Chronisch ZorgNet zorgverlener: