Chronisch ZorgNet

Behandeling van longaandoeningen door een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut

De behandeling van COPD door een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet longtherapeut richt zich op meer bewegen, meer kunnen en het verbeteren en/of optimaliseren van de ademspierfunctie, zoals omschreven in de KNGF-richtlijn COPD. Op basis van zowel de lichamelijke beperkingen die het gevolg zijn van COPD, als de psychische gevolgen van de aandoening, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, wordt een passend behandelplan geschreven met in het bijzonder aandacht voor leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten op stoppen met roken, goed en consequent gebruik van medicatie, gezonde voeding en bewegen als vast onderdeel van het dagelijks leven. Een Chronisch ZorgNet therapeut is uitgebreid getraind in motiverende gespreksvoering en veelal Rookstop coaching om leefstijlverandering effectief te kunnen begeleiden. De veelal langdurige behandeling van COPD door de fysio- of oefentherapeut, biedt ook de ruimte om leefstijlverandering goed te begeleiden. Dankzij de vele contactmomenten kan de behandeling goed worden gemonitord en kunnen waar nodig andere zorgverleners vroegtijdig ingeschakeld worden, zoals een diëtist of een ergotherapeut.

Lees meer over de wetenschappelijk onderbouwing van beweegtherapie en leefstijlbegeleiding als effectieve behandeling.

Lees hier de 5 redenen voor vroege verwijzing naar een longtherapeut.

Andere longaandoeningen
Naast COPD patiënten, kunnen ook andere longpatiënten terecht bij een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet longtherapeut voor beweegtherapie en leefstijlbegeleiding, zoals patiënten met astma, interstitiële of restrictieve longaandoeningen. De patiëntengroep met longziekten is divers, met elk een andere oorzaak of beloop. Naast beweegtherapie bij longaandoeningen, kan een Chronisch ZorgNet longtherapeut ook training bieden vóór en na longtransplantaties en training bieden tijdens de palliatieve fase van longaandoeningen.

Een Chronisch ZorgNet longtherapeut is via de Zorgzoeker van DigiH makkelijk en snel te vinden in de woonomgeving van de patiënt.