Chronisch ZorgNet

Motiverende gespreksvoering

Chronisch ZorgNet zorgverleners onderscheiden zich door de focus op het begeleiden van leefstijlverbetering, een essentieel onderdeel van de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen. Ze worden getraind om hierbij effectief motiverende gespreksvoering technieken toe te passen. Dit is een effectieve, patiëntvriendelijke en wetenschappelijk onderbouwde gespreksstijl, met als doel de intrinsieke motivatie van de patiënt te vergroten. De intrinsieke motivatie blijkt namelijk een goede voorspeller van daadwerkelijke gedragsverandering bij de patiënt. Bij intrinsieke motivatie komt de motivatie uit de patiënt zelf en beweegt de deze juist zelf richting verandering.

Hoe zijn zorgverleners getraind in motiverende gespreksvoering?

Chronisch ZorgNet zorgverleners volgen binnen 2 jaar een driedaagse basiscursus motiverende gespreksvoering. Op deze manier hebben alle Chronisch ZorgNet therapeuten in een vroeg stadium een basis in het begeleiden van de patiënt bij leefstijlverandering. Uit literatuur blijkt dat “onderhoud” noodzakelijk is om motiverende gespreksvoering toe te blijven passen in de praktijk. Alleen op die manier wordt een hoge mate van effectiviteit gerealiseerd. De uitgebreide vervolgtraining motiverende gespreksvoering zorgt er voor dat de zorgverleners vaardig blijven in het toepassen van deze gesprekstechnieken. Deze training bestaat uit het over langere tijd oefenen en toepassen van de technieken en het analyseren van gesprekken. Meer hierover lees je in het blog.