Chronisch ZorgNet

Passende zorg bij Osteoporose vallen en breken

In heel Nederland is voor patiënten met osteoporose en een verhoogd valrisico een gespecialiseerd therapeut beschikbaar. Om er voor te zorgen dat de patiënten bij deze therapeuten in behandeling komen werkt Chronisch ZorgNet samen met de patiëntvereniging, om patiënten te informeren over het belang van adequate beweegtherapie en fractuurpreventiepoli’s, om verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen te informeren over Chronisch ZorgNet. Hiervoor is onder andere een toolkit beschikbaar en worden webinars georganiseerd.

Het jaaroverzicht 2021 van Chronisch ZorgNet geeft weer hoe Chronisch ZorgNet bijdraagt aan passende zorg op het gebied van osteoporose en fractuurpreventie.

Daarnaast worden hieronder enkele activiteiten uitgelicht die tijdens het eerste jaar van de specialisatie Osteoporose, vallen en breken hebben plaatsgevonden.