Chronisch ZorgNet

18 januari 2024

Denktank Fractuurpreventie, Bewegen en Voeding werpt licht op verbetering zorg voor Osteoporose patiënten

In een bijeenkomst afgelopen november heeft de denktank 'Fractuurpreventie, bewegen en voeding' samengesteld uit drie verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van fractuurpreventiepoli’s belangrijke inzichten onthuld. De resultaten beloven verbetering van de zorg voor patiënten met osteoporose.

Zorgzoeker
De diversiteit in de organisatie van zorg voor patiënten met botbreuken per ziekenhuis vormt een uitdaging. Niet elke patiënt ondergaat een botdichtheidsmeting, en de werkwijzen variëren in de naleving van richtlijnen. In een poging deze complexiteit te overwinnen, wordt de overzichtelijke Chronisch ZorgNet zorgzoeker ingezet. Deze tool, gebruikt bij verwijzingen voor beweegzorg of diëtetiek, helpt zorgzoekers de juiste Osteoporose, Vallen & Breken therapeuten en diëtisten in de eerste lijn te vinden.

Delen van kennis
De denktank benadrukte het belang van het kennen van zorgverleners in de eerste lijn. Voor verpleegkundig specialisten is de deelname aan regiobijeenkomsten van Chronisch ZorgNet een waardevolle gelegenheid om deze professionals te ontmoeten. Deze bijeenkomsten, halfjaarlijks georganiseerd door regiovertegenwoordigers, bieden een platform voor het delen van kennis en het versterken van de samenwerking.

Verbetering vergoedingsstructuur
Een obstakel, dat tijdens de denktanksessie naar voren kwam, is het vergoedingsvraagstuk rond fysio-/oefentherapie en diëtetiek. De complexiteit en onduidelijkheid hieromtrent vormen een barrière voor effectieve zorg. De denktank adviseert patiënten deze vraag rechtstreeks bij hun therapeut of diëtist neer te leggen. Zo kan de zorgverlener, rekening houdend met de persoonlijke situatie en polisvoorwaarden, de vergoedingen bespreken. Chronisch ZorgNet zal deze feedback inzetten en met de nieuwste inzichten aan de slag gaan om de vergoedingsstructuur te verbeteren.

Dit initiatief van de denktank markeert een belangrijke stap in de richting van gepersonaliseerde zorg voor osteoporosepatiënten. Deze toont aan dat een gezamenlijke inspanning van zorgprofessionals de kwaliteit van de zorg aanzienlijk kan verhogen.

Voor meer informatie over osteoporose ga naar https://www.chronischzorgnet.nl/aandoeningen/osteoporose-vallen-en-breken/goede-zorg