Chronisch ZorgNet

29 november 2023

De cruciale rol van fysiotherapie bij osteoporose

Osteoporose is nog steeds een onder gediagnosticeerde aandoening. Slechts een klein percentage van de patiënten wordt namelijk behandeld. Wendy Clement, Eerstelijns geriatrie fysiotherapeut bij een praktijk in Weert en aangesloten bij Chronisch ZorgNet, benadrukt de te behalen winst door bewustzijnsvergroting bij patiënten én het belang van meer doorverwijzingen bij verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, POH’ers en artsen. Haar expertise in osteoporose leidt tot optimale begeleiding van patiënten met verhoogd fractuurrisico.

Het traject van zorg: van intake tot resultaat
Het zorgtraject start met een grondige intake en een gesprek met als doel het identificeren van specifieke problemen van de patiënt en het vaststellen van persoonlijke doelen. Daarna voert ze testen uit ter beoordeling van het valrisico. Ze benadrukt het belang van regelmatige ontmoetingen, bij voorkeur twee keer per week ter bevordering van snelle resultaten. “Zoek naar mogelijkheden en herstel het vertrouwen in je eigen lichaam. Gedragsverandering is de sleutelfactor in de behandeling. Regelmatige lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op het welzijn.” Wendy bespreekt eerst de wensen van de patiënt, voert vervolgens tests uit om het val- en fractuurrisico te meten en analyseert factoren zoals spierkracht, evenwicht en looppatroon. De training is zo functioneel mogelijk, met specifieke aandacht voor de juiste bewegingen, vooral bij osteoporose. “Passend beweegadvies met persoonlijke begeleiding en afgestemde oefeningen is essentieel. De frequentie van de sessies varieert. Dit is afhankelijk van de individuele behoeften, maar het minimum is wekelijks, met geleidelijke afbouw. Vooral bij wervelbreuken is optimale begeleiding van groot belang, om recidieven te voorkomen.”

Multidisciplinaire samenwerking voor optimaal resultaat
Wendy benadrukt de waarde van samenwerking met andere zorgprofessionals, zoals diëtisten en ergotherapeuten. Ze richt zich op voedingsaspecten en betrekt de ergotherapeut in optimalisatie van de thuissituatie. "Ik werk veel samen met de diëtist, die de nadruk legt op consumptie van eiwit, zuivel en vitamine d. De ergotherapeut kijkt welke dagelijkse activiteiten zelfstandig kunnen worden uitgevoerd."

Bewustwording bij verwijzers en patiënten
Zowel verwijzers als patiënten moeten zich bewust zijn van de mogelijkheden en voordelen van fysiotherapie bij osteoporose. Wendy onderstreept het belang van informatievoorziening. “Zo verlaag je de drempel voor patiënten de stap te zetten richting fysiotherapeut. Het is niet altijd vooraf duidelijk bij patiënt en arts hoe en waarmee de fysiotherapeut de patiënt met osteoporose kan helpen. Ik denk dat het Webinar van NVvPO en Chronisch ZorgNet over verhoogd fractuurrisico, dat ik samen met een huisarts, poh, diëtiste en iemand van de osteoporose vereniging op 13 november gegeven heb, het bewustzijn in doorverwijzing van patiënten verhoogt.” Terugkijken? Klik hier.

Zelfregie van de patiënt
Stimulering van zelfregie bij patiënten is een kernpunt. Wendy benadrukt, dat zij de patiënt stimuleert zelf zijn leefstijl aan te passen op het gebied van bewegen, maar ook voeding, roken en meer. “Dit is heel effectief voor de botsterkte, het valrisico en de kwaliteit van leven van de patiënt.”

Informatievoorziening is van vitaal belang voor zowel patiënten als verwijzers. Wendy gelooft, dat dit leidt tot bewustzijnsveranderingen in de aanpak van osteoporose. "Informatievoorziening is belangrijk voor patiënt én verwijzer. Dan zie je de mogelijkheden."

Door de gecoördineerde inspanning van Chronisch ZorgNet zijn er landelijk meer dan 800 aangesloten therapeuten met een specialisatie voor osteoporose net zoals Wendy. Door extra scholing begrijpen zij osteoporose beter en kan effectiever worden behandeld. Zo verbeteren we de levenskwaliteit van de patiënt.

Weten welke fysiotherapeuten aangesloten zijn bij Chronisch ZorgNet?
Ga naar www.chronischzorgnet.nl/zorgzoeker/