Chronisch ZorgNet

Gespecialiseerde zorg bij perifeer arterieel vaatlijden

Voor goede zorg bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden geldt het stepped care principe, waarbij richtlijnen aangeven dat gesuperviseerde beweegtherapie de primaire behandeling is. In een korte informatiefilm over een traject gesuperviseerde beweegtherapie wordt de sleutelrol van de huisarts duidelijk. De huisarts en POH stellen namelijk de diagnose van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden en verwijzen door naar een gespecialiseerde therapeut. Daarom heeft Chronisch ZorgNet i.s.m. HartVaatHAG een scholing voor huisartsen en POH ontwikkeld.

Bij Chronisch ZorgNet zijn eerstelijns zorgverleners aangesloten die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van mensen met perifeer arterieel vaatlijden. Het gaat om fysio- en oefentherapeuten en diëtisten.

Via DigiH vindt u op postcode en specialisatie een Chronisch ZorgNet zorgverlener

Meer informatie over de behandeling van mensen met perifeer arterieel vaatlijden door een:


Patiëntinformatie
Gesuperviseerde beweegtherapie met leefstijlbegeleiding is een intensief traject voor de patiënt. Chronisch ZorgNet heeft voor patiënten de website Etalagebenen.nl beschikbaar met meer informatie. Voor lotgenotencontact kan de patiënt worden verwezen naar de patiëntvereniging Harteraad. Hier is ook de brochure 'Etalagebenen? Lopen!' terug te vinden.