Chronisch ZorgNet

Goede zorg bij perifeer arterieel vaatlijden

Na de diagnose perifeer arterieel vaatlijden, start de huisarts met het zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Factoren die het risico op hart- en vaatziekten verhogen worden via het programma gecontroleerd en verminderd, zoals een te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, roken, overgewicht en stress. Daarnaast verwijst de huisarts de patiënt door voor een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding bij een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet fysio- of oefentherapeut. Ook kan een diëtist betrokken worden bij de behandeling. Als de beweegtherapie met leefstijlbegeleiding niet tot de gewenste resultaten leidt, kan de huisarts de patiënt doorverwijzen naar een vaatchirurg om de aandoening operatief te behandelen. Dit is behandeling volgens de Stepped Care benadering: de patiënt wordt niet zwaarder behandeld dan strikt noodzakelijk is.

Meer informatie over de behandeling door een Chronisch ZorgNet zorgverlener: