Chronisch ZorgNet

Stepped care aanpak bij perifeer arterieel vaatlijden

Hieronder staat een filmpje dat weergeeft hoe het traject van een patiënt met perifeer arterieel vaatlijden in de eerste lijn verloopt, zoals omschreven in de multidisciplinaire richtlijnen.

De huisarts heeft een sleutelrol in dit ‘stepped care’ traject, waarbij de patiënt adequate zorg krijgt die niet zwaarder is dan nodig. Uit het Zinnige Zorg traject van het Zorginstituut blijkt dat er nog verbetering mogelijk is om patiënten met PAV primair in de eerste lijn te behandelen. Zo is het verwijzen voor gesuperviseerde looptherapie geïdentificeerd als een knelpunt, waarbij de rol van de huisarts essentieel is.

In samenwerking met HartVaatHAG heeft Chronisch ZorgNet de scholing ‘Perifeer arterieel vaatlijden: een sleutelrol voor huisartsen’ ontwikkeld. Deze scholing is gericht op alle relevante onderwerpen en knelpunten betreffende de zorg voor patiënten met PAV. Bij interesse in deze scholing kunt u zich aanmelden bij de HartVaatHAG.