Chronisch ZorgNet

Hartrevalidatie door gespecialiseerde zorgverleners

Voor goede zorg bij patiënten met bepaalde hartaandoeningen kunnen verschillende zorgverleners betrokken worden. Bij Chronisch ZorgNet zijn eerstelijns zorgverleners aangesloten die zich gespecialiseerd hebben in hartrevalidatie bij niet-complexe hartpatiënten. Het gaat om fysio- en oefentherapeuten en diëtisten.

Via DigiH vindt u op postcode en specialisatie een Chronisch ZorgNet zorgverlener.

Niet alle hartpatiënten komen in aanmerking voor een traject hartrevalidatie bij een Chronisch ZorgNet therapeut. U kunt een niet-complexe patiënt (level 1) voor fase 2 revalidatie doorverwijzen naar een Chronisch ZorgNet therapeut.

Meer informatie over hartrevalidatie door:


Patiëntinformatie
Patiënten kunnen bij Harteraad terecht voor patiëntinformatie en mogelijkheden tot lotgenotencontact.