Chronisch ZorgNet

Behandeling hartaandoening door een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut

Een belangrijk deel van hartrevalidatie is het beweegprogramma dat onder begeleiding van een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut wordt uitgevoerd. Niet-complexe hartpatiënten kunnen in aanmerking komen voor een beweegprogramma bij een eerstelijns gespecialiseerd fysio- of oefentherapeut. Een cardioloog en/of verwijzend hartrevalidatie coördinator bepaalt op basis van de volgende criteria (zie NVVC-praktijkrichtlijn niet-complexe hartpatiënten) of een patiënt door een Chronisch ZorgNet therapeut met de specialisatie Hartrevalidatie behandeld kan worden:

 • Stabiele medische fase

 • Geen psychische en/of cognitieve stoornissen

 • Geen angina pectoris en/of gedocumenteerde ischemie bij geringe inspanning

 • Linker ventrikel ejectiefractie ≥ 40%

 • Geen ernstige hartritmestoornissen tijdens inspanning

 • Geen significant hartkleplijden

 • Geen congenitale hartaandoening

 • Geen ICD

 • Geen ernstige comorbiditeit die van invloed kan zijn op de revalidatie (bijv. COPD, diabetes mellitus, locomotore aandoeningen)


Het beweegprogramma duurt gemiddeld 12 weken en is gericht op fysieke training en de mogelijke belemmeringen hiervoor, zoals beschreven in de KNGF-richtlijn hartrevalidatie. De patiënt streeft in dit programma de persoonlijke doelen na. Hier volgen een paar voorbeelden:

 • Overwinnen van angst voor inspanning

 • Optimaliseren van het inspanningsvermogen

 • Leren kennen van fysieke grenzen en omgaan met fysieke beperkingen

 • Ontwikkelen en onderhouden van een actieve en gezonde leefstijl

 • Positief beïnvloeden van overige risicofactoren (als roken, stress, overgewicht en slaap)

 • Optimaliseren van de werkhervatting

Tijdens de behandeling kunnen verschillende trainingsvormen worden ingezet, waaronder krachttraining, functionele training, training van het uithoudingsvermogen, ontspanning en sport en spel. De patiënt werkt onder begeleiding van de therapeut aan herstel, zelfredzaamheid en leefstijlverbetering, zodat de behandeling een duurzaam effect heeft.

Een Chronisch ZorgNet therapeut met specialisatie hartrevalidatie is via de Zorgzoeker van DigiH makkelijk en snel te vinden in de woonomgeving van de patiënt.