Chronisch ZorgNet

KomPas, online hulpmiddel voor Samen Beslissen

Wat is het KomPas?
Het KomPas is een online hulpmiddel dat fysio- en oefentherapeuten kunnen inzetten bij de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Aan de hand van grafieken laat KomPas een persoonlijke voorspelling zien van het te verwachten resultaat van de therapie, bijvoorbeeld hoeveel de loopafstand van een patiënt toeneemt gedurende de therapie.

Bekijk hier de video voor een korte uitleg geeft over het KomPas.

Hoe wordt de voorspelling gemaakt?
De voorspelling wordt gemaakt op basis van specifieke kenmerken van de patiënt (denk bijvoorbeeld aan leeftijd en huidige loopafstand). In de database van het Kwaliteitssysteem van Chronisch ZorgNet zoekt KomPas naar patiënten die lijken op de patiënt in de spreekkamer op basis van de ingevulde gegevens. De voorspelling komt vervolgens tot stand door een uitgebreide berekening op de resultaten van vergelijkbare patiënten die eerder dit behandeltraject van gesuperviseerde looptherapie hebben doorlopen.

Hoe komt Chronisch ZorgNet aan deze data?
Alle Chronisch ZorgNet therapeuten verzamelen gestructureerd en volgens een vast meetprotocol behandeldata. Deze data worden geanonimiseerd en kunnen dan gebruikt worden voor onderzoek of in dit geval voor de ontwikkeling van een hulpmiddel voor de therapeut.

Waarom het KomPas gebruiken?
De voorspelling geeft een realistische verwachting van de behandeling, helpt de vooruitgang te monitoren, het motiveert de patiënt om de te verwachten resultaten te behalen en ondersteunt patiënt en behandelaar in het samen beslissen over het invullen van de behandeling. Zo komen zij tot de best passende behandeling.

Wie heeft het KomPas ontwikkeld?
Het KomPas is het product van een tweejarig project van Chronisch ZorgNet in samenwerking met IQ Healthcare van de Radboud Universiteit Nijmegen, de universiteit van Colorado en Harteraad. Het project genaamd ‘KomPas voor Samen Beslissen’ is een van de 16 projecten die in 2018 zijn gestart binnen de subsidie regeling Transparantie over de kwaliteit van zorg van het Zorginstituut Nederland met als thema: het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen. Het doel van dit project was het inzetten van routine matig verzamelde om het samen beslissen in de praktijk te ondersteunen.

Doorontwikkeling KomPas: KomPas+
Na het afronden van het project ‘KomPas voor Samen Beslissen’ is in 2021 het vervolg project van start gegaan: ‘KomPas+’. Het doel van dit vervolgproject is het ontwikkelen van persoonsgerichte richtlijnzorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Via een dashboard beslist de therapeut samen met de patiënt hoe de behandeling er uit komt te zien, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gepersonaliseerde voorspellingen van KomPas en de KNGF-richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. KomPas+ kan worden gerealiseerd dankzij een subsidie van ZonMw. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met IQ healthcare, Harteraad, KNGF, VvOCM en HAN.