Chronisch ZorgNet

Kwaliteit door data

Via behandeldata maakt Chronisch ZorgNet kwaliteit meetbaar en transparant.

Chronisch ZorgNet zorgverleners verzamelen via een gestandaardiseerde methode behandeldata en leveren maandelijks deze data bij Chronisch ZorgNet aan. Deze data zijn geanonimiseerd, zodat de privacy van de patiënt gewaarborgd blijft. Voor de dataverzameling van fysiotherapeuten werkt Chronisch ZorgNet samen met de landelijke database fysiotherapie van het KNGF.

Vanuit het Kwaliteitssysteem van Chronisch ZorgNet krijgen Chronisch ZorgNet zorgverleners vervolgens een terugkoppeling over deze data. Zo krijgen zij meer inzicht in de effectiviteit van hun behandeling en kunnen zij leren hoe zij de eigen behandeling verder kunnen verbeteren. Maar er wordt nog meer uit deze data gehaald.

De behandeldata worden ook gebruikt voor onderzoek en bieden kansen om de behandeling van alle zorgverleners verder te optimaliseren. Daarnaast worden met behulp van de data praktische hulpmiddelen ontwikkeld die ingezet kunnen worden bij de behandeling van een Chronisch ZorgNet zorgverlener. Een goed voorbeeld van een hulpmiddel dat is ontwikkeld op basis van behandeldata is KomPas.

KomPas biedt de patiënt een persoonlijke voorspelling van het te verwachten fysio/oefentherapeutische behandelresultaat bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, op basis van de data van vergelijkbare patiënten. Het KomPas ondersteunt de therapeut en de patiënt om samen te beslissen over onder andere doelen, verwachtingen en de invulling van de therapie.