Chronisch ZorgNet

KomPas+

In samenwerking met IQ healthcare, Harteraad, KNGF, VvOCM en HAN heeft Chronisch ZorgNet KomPas+ ontwikkeld. Maar wat is KomPas+ precies en waar is het voor bedoeld? Hieronder leggen we het uit!

KomPas+: een uitbreiding op KomPas
KomPas+ is bedoeld als uitbreiding op KomPas. KomPas is het product van een tweejarig project van Chronisch ZorgNet in samenwerking met IQ Healthcare van de Radboud Universiteit Nijmegen, de universiteit van Colorado en Harteraad. Met KomPas kunnen therapeuten een voorspelling maken van hoeveel de patiënt met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vooruit gaat op de loopafstand na een traject gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding. Op basis van KomPas kunnen therapeut en patiënt dan met elkaar in gesprek om te bepalen welk behandelplan passend en realistisch is. Hierdoor wordt het belangrijke proces van ‘samen beslissen’ op gang gebracht.

Waarom KomPas+?
Als we KomPas hebben, waarom dan verder uitbreiden met KomPas+? Hoewel KomPas bedoeld is om het proces van samen beslissen te bevorderen, bleek in de praktijk dat het nog best lastig is om écht goed vorm te geven aan samen beslissen. Daarbij kwam ook nog kijken dat behandelplannen moeten worden opgesteld aan de hand van de KNGF richtlijnen. Om dit gemakkelijker te maken, zijn deze twee aspecten geïntegreerd in KomPas+.

KomPas+ heeft de functionaliteiten van KomPas en faciliteert daarna het gesprek tussen patiënt en therapeut op een natuurlijke wijze die visueel is vormgegeven. Dit doet KomPas+ aan de hand van de KNGF-richtlijn sPAV. Door de visuele vormgeving kan de patiënt op eenvoudige wijze aangeven waar de patiënt aan wil werken in de behandeling (bijvoorbeeld zelf bewegen, werken aan voeding, het juist gebruiken van medicijnen, etc.). De therapeut krijgt dan de ruimte om de expertise in te brengen. Zo komen patiënt en therapeut gezamenlijk tot een besluit waarin de voorkeuren en mogelijkheden van de patiënt en de expertise van de therapeut zijn meegenomen.

De effectiviteit en toepasbaarheid van KomPas+ in de praktijk wordt onderzocht in het promotietraject van Laura Marcellis. Dit doen ze met de hulp van Chronisch ZorgNet therapeuten.