Chronisch ZorgNet

Het uitbreiden van KomPas

Met KomPas kon je al voorspellingen maken van de te verwachten resultaten van een behandeltraject gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding. In samenwerking met IQ healthcare, Harteraad, KNGF, VvOCM en HAN heeft Chronisch ZorgNet een uitbreiding ontwikkeld op KomPas. Hierdoor kun je ook, naast de voorspellingen, een behandelplan maken in KomPas.

Waarom KomPas?
KomPas is het product van een tweejarig project van Chronisch ZorgNet in samenwerking met IQ Healthcare van de Radboud Universiteit Nijmegen, de universiteit van Colorado en Harteraad. Met KomPas kunnen therapeuten een voorspelling maken van hoeveel de patiënt met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vooruit gaat op de loopafstand na een traject gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding. Op basis van KomPas kunnen therapeut en patiënt dan met elkaar in gesprek om te bepalen welk behandelplan passend en realistisch is. Hierdoor wordt het belangrijke proces van ‘samen beslissen’ op gang gebracht.

Waarom KomPas uitbreiden?
Hoewel KomPas bedoeld is om het proces van samen beslissen te bevorderen, bleek in de praktijk dat het nog best lastig is om écht goed vorm te geven aan samen beslissen. Daarbij kwam ook nog kijken dat behandelplannen moeten worden opgesteld aan de hand van de KNGF richtlijnen. Om dit gemakkelijker te maken, zijn deze twee aspecten geïntegreerd in KomPas. Door het ontwikkelen van een speciale module wordt het maken van een behandelplan waarin de wensen en voorkeuren van de patiënt, de expertise van de therapeut en wetenschappelijke kennis zijn geïntegreerd gemakkelijker.

Gebruik KomPas in de praktijk
KomPas faciliteert het gesprek tussen patiënt en therapeut op een natuurlijke wijze die visueel is vormgegeven. Dit doet KomPas aan de hand van de KNGF-richtlijn sPAV. Door de visuele vormgeving kan de patiënt op eenvoudige wijze aangeven waar de patiënt aan wil werken in de behandeling (bijvoorbeeld zelf bewegen, werken aan voeding, het juist gebruiken van medicijnen, etc.). De therapeut krijgt dan de ruimte om de expertise in te brengen. Zo komen patiënt en therapeut gezamenlijk tot een besluit waarin de voorkeuren en mogelijkheden van de patiënt en de expertise van de therapeut zijn meegenomen.

De effectiviteit en toepasbaarheid van KomPas in de praktijk wordt onderzocht in het promotietraject van Laura Marcellis. Dit doen ze met de hulp van Chronisch ZorgNet therapeuten.