Chronisch ZorgNet

Van welk EPD moet je gebruikmaken?

Om deel te kunnen nemen aan Chronisch ZorgNet moet je gebruik maken van een elektronisch patiëntendossier (EPD) waarmee het mogelijk is (behandel)gegevens naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) te sturen. Vanuit de LDF wordt een selectie van deze gegevens doorgestuurd naar het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem. Bekijk het overzicht van de EPD-systemen waarmee data-aanlevering aan de LDF mogelijk is, om te zien of jij data kunt aanleveren.

Maak je gebruik van Intramed als EPD-systeem? Let dan op dat je voor een juiste data-aanlevering gebruik moet maken van Intramed Plus. Werk je in een instelling waar wordt gewerkt met een ziekenhuis-EPD, geldt mogelijk voor jou een uitzondering.