Chronisch ZorgNet

EPD’s uitgezonderd van data-aanlevering

In principe geldt: wanneer je geen data aan kunt leveren, kun je niet deelnemen aan Chronisch ZorgNet. De enige uitzondering hierop zijn de therapeuten die in de tweedelijnszorg werken. Dit zijn bijvoorbeeld therapeuten die werken in een ziekenhuis. Ziekenhuis EPD-systemen kunnen veelal geen data leveren aan de LDF – hoewel ze wel ermee bezig zijn om dat te realiseren. EPD-systemen die hieronder vallen zijn ProSoftware (ZorgAdmin), Chipsoft (HiX) en Flux Medical Systems.