Chronisch ZorgNet

Betalen van de jaarlijkse eigen bijdrage

Als deelnemer aan Chronisch ZorgNet betaal je jaarlijks een eigen bijdrage. Hiermee worden de kosten van het netwerk betaald, zoals de ontwikkeling van gratis trainingen, onderzoek, het onderhoud van de ICT-infrastructuur (website, etc.) en personeel.

De eigen bijdrage voor fysio- en oefentherapeuten is €200,- per kalenderjaar (incl. administratiekosten). Indien je later in het jaar start als deelnemer wordt je eigen bijdrage naar rato berekend (€ 16,- per maand + €8,- administratiekosten).

Voor de eigen bijdrage krijg je veel terug. Dit kun je uitgebreid lezen bij voordelen van deelname, maar dit zijn al een paar voorbeelden:

Chronisch ZorgNet is een ideële stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat alle financiële middelen die binnenkomen ten goede komen aan de stichtingsdoelen die in het teken staan van verbetering van de zorg.