Chronisch ZorgNet

Betalen van de eigen bijdrage

Als deelnemer aan Chronisch ZorgNet betaal je jaarlijks een eigen bijdrage. Hiermee worden de kosten van het netwerk betaald, zoals de ontwikkeling van gratis trainingen, onderzoek, het onderhoud van de ICT-infrastructuur (website, etc.) en personeel.

Voor de periode tot en met december 2023 kunnen diëtisten voor een gereduceerd tarief deelnemen. Ongeacht de startdatum betaal je voor deze periode tot en met december 2023 een eigen bijdrage van € 25. De eigen bijdrage voor 2024 is vastgesteld op € 75.

Voor de eigen bijdrage krijg je veel terug. Dit kun je uitgebreid lezen bij voordelen van deelname, maar dit zijn al een paar voorbeelden:

  • Gratis zichtbaar op DigiH-Zorgzoeker en Zorgverwijzer met Chronisch ZorgNet specialisaties;

  • Hart voor Leren: gratis webinars en trainingen, exclusief voor deelnemers;

  • Ondersteuning bij o.a. interdisciplinaire samenwerking.

Chronisch ZorgNet is een ideële stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat alle financiële middelen die binnenkomen ten goede komen aan de stichtingsdoelen die in het teken staan van verbetering van de zorg.