Chronisch ZorgNet

Wetenschappelijke basis

Een wetenschappelijke basis staat centraal in het netwerk. Chronisch ZorgNet verzamelt nieuwe kennis door het doen van onderzoek en werkt daarvoor samen met hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstituten en patiëntenverenigingen. Deze kennis wordt vervolgens binnen het netwerk verspreid en toegepast in de praktijk.

Nieuwe kennis
Deelnemers aan Chronisch ZorgNet verzamelen structureel volgens vaste meetprotocollen behandeldata. Deze data worden geanonimiseerd gedeeld met het netwerk en gebruikt voor onderzoek. Lees hier meer over bij ‘Kwaliteit door data’.

Chronisch ZorgNet onderzoekt onder andere de (kosten)effectiviteit en doet onderzoek naar passende zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. Op deze onderzoeken zijn al vele onderzoekers gepromoveerd binnen het netwerk.

Bekijk hier de onderzoeken en de gepromoveerde onderzoekers

Toepassen van nieuwe kennis
Om er voor te zorgen dat zorgverleners werken volgens de laatste inzichten, is Chronisch ZorgNet betrokken bij het opstellen, updaten en implementeren van (multidisciplinaire) richtlijnen. Ook worden deelnemers via het uitgebreide programma ‘Hart voor Leren’ op verschillende manieren geschoold in nieuwe inzichten die zijn verkregen uit onderzoek of de dagelijkse praktijk.