Chronisch ZorgNet

Hart voor Leren

Voor de borging van de kwaliteit van zorg is het van belang dat zorgverleners op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en evidentie en dat ze nieuwe inzichten weten toe te passen tijdens de behandeling. Om het continu leren en ontwikkelen te ondersteunen, ontwikkelde Chronisch ZorgNet exclusief voor deelnemers aan Chronisch ZorgNet het ‘Hart voor Leren’-programma.

Hart voor Leren is een gepersonaliseerd programma dat relevante scholingen, documenten en activiteiten op een gestructureerde manier aanbiedt. Het bestaat uit zowel verplichte als vrije keuze onderdelen, die deels gratis worden aangeboden. Alle onderdelen van Hart voor Leren zorgen voor een aantrekkelijke verbreding en/of verdieping, met extra aandacht voor (interdisciplinaire) samenwerking. Chronisch ZorgNet zorgverleners scholen zich op deze manier continu in de behandeling van patiënten met een chronische aandoening, toegespitst op het vlak van hun specialisatie(s).

Hart voor Leren bestaat uit:

  • Begeleiding bij het specialisatietraject als Chronisch ZorgNet zorgverlener

  • Vakinhoudelijke scholingen, zoals cursussen en het Chronisch ZorgNet Congres

  • Praktijkgerichte scholingen, zoals gratis trainingen en webinars

  • Regionale netwerkbijeenkomsten, om samenwerking te verbeteren

  • Kennisbank, bestaande uit uitgebreide informatie en ondersteuningsmaterialen