Chronisch ZorgNet

Samen werken aan hybride zorg: maak kennis met de Patient Journey App!

In december 2023 hebben 14 therapeuten de eerste stap gezet in het toepassen van hybride fysiotherapeutische zorg bij mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Deze therapeuten doen dat met behulp van de Patient Journey App. De app is al in veel zorgpaden door het heel land ontwikkeld, ingezet, en onderzocht. De app is nu ook ontwikkeld om een jaar lang mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) te ondersteunen. Hieronder vertellen Casper Craamer (medewerker bij Interactive Studios, het bedrijf achter de Patient Journey App) en Noralie Krepel (projectmedewerker bij Chronisch ZorgNet) meer over het project én de samenwerking.

Samen focussen op één doel

Hybride zorg wordt als een essentieel onderdeel gezien van toekomstbestendige zorg. Niet voor niets is hybride zorg een veel besproken onderwerp in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Door hybride zorg kunnen patiënten op afstand de juiste zorg krijgen, en waar nodig wordt zorg op locatie ingezet. Dit draagt bij aan de optimale inzet van zorg. Noralie: “Met de Patient Journey App zetten we een stapje richting hybride zorg bij mensen met PAV. En dit doen we door de krachten van de Patient Journey App te bundelen met de krachten van Chronisch ZorgNet.”

Twee organisaties met kennis én slagkracht

Interactive Studios en Chronisch ZorgNet zijn twee organisaties die zich al lang in het zorglandschap begeven en bewegen. De Patient Journey App is al in meer dan 100 zorginstellingen geïmplementeerd, en Chronisch ZorgNet bestaat uit meer dan 3500 therapeuten en werkt sinds 2011 al aan betere, betaalbare en toegankelijke zorg voor mensen met chronische aandoeningen. “Eigenlijk is het logisch dat we elkaar hebben opgezocht in dit project,” zegt Casper. “De Patient Journey App is een goede oplossing om meer regie te leggen bij mensen met chronische aandoeningen. Door de landelijke dekking en kennis van Chronisch ZorgNet kunnen we de app zorgvuldig en snel implementeren, met als uiteindelijke doel de app op landelijke schaal in te zetten zodat alle mensen met chronische aandoeningen baat hebben bij deze app”.

Voor patiënt en therapeut

We willen dat de app de patiënt én de therapeut ondersteunt. Het is daarom erg belangrijk om de app in te vullen aan de hand van feedback die we krijgen van zowel patiënten als therapeuten, zodat de app zo goed mogelijk bij hen en de behandeling past. Maar niet alleen patiënten en therapeuten zijn betrokken bij de ontwikkeling van de app. Noralie: “Er zit enorm veel informatie in  de app. Deze informatie moet kloppend zijn en passen in het behandeltraject. Juist daarom hebben we bij de invulling van de app externe experts gevraagd om mee te helpen met de invulling van de app. Zo is het onderwerp ‘Stoppen met roken’ in samenwerking met docenten van de scholing ‘RookstopCoaching’ in de app verwerkt en heeft een diëtist meegeholpen aan de stukken over voeding. Zo richten we een app in die patiënten en therapeuten zo goed mogelijk ondersteunt.”

Meer weten?

Het project is in volle gang en zal duren tot november 2024. In de tussentijd krijg je van Chronisch ZorgNet regelmatig updates over de status van het project. Je leest hier meer over het project. En lees hier het verhaal van therapeut Wouter over de Patient Journey App.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars en Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland.