Chronisch ZorgNet

15 november 2023

Blended care voor PAV-patiënten: de Patient Journey App komt eraan

De nieuwe Patient Journey App van Chronisch ZorgNet gaat blended care mogelijk maken voor mensen met PAV. Fysiotherapeut Wouter van de Graaf werkt mee aan de ontwikkeling van de app, en neemt deel aan de pilot die in december van start gaat.

Wouter is klinisch fysiotherapeut in een ziekenhuis, en eerstelijns fysiotherapeut in een reguliere praktijk. In het ziekenhuis zag hij al vaak de voordelen van blended care: ‘Het combineert fysieke behandeling met zorg op afstand. En dat is in mijn ogen perfect voor veel patiënten met een chronische aandoening. Die blíjven immers patiënt, hoe goed wij ze ook behandelen. Dan kunnen we dus maar beter zorgen dat ze er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Bijvoorbeeld door ze niet altijd maar naar de praktijk te laten komen. En door ze informatie over hun ziekte en behandeling te geven op momenten dat ze daar echt aan toe zijn. Met de nieuwe app kan dat.’

Bovendien wordt de kwaliteit van zorg hoger. ‘Behandelaren kunnen meekijken bij de vorderingen die hun patiënt thuis maakt. Daardoor weet je veel preciezer hoe een patiënt ervoor staat. En het geeft patiënten ook een gevoel van veiligheid.’

Informatie halen, gegevens delen
De app bestaat voor patiënten uit twee delen: een deel met informatie over de aandoening en hoe je ermee om kunt gaan, en een deel om meetgegevens in te vullen. Wouter: ‘De informatie wordt stapsgewijs aangeboden. Zo leer je nieuwe dingen pas als je er in je behandeling aan toe bent. Dat kan gewoon thuis op de bank, op een moment dat het jou uitkomt. En je partner kan meteen meelezen. Dat is heel anders dan op het consult, natuurlijk.’

‘In het tweede deel kun je als patiënt zelf allerlei gegevens invullen. Over je oefeningen, pijnscores en loopafstanden bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet verplicht, maar het kan heel handig zijn voor jezelf, en voor je therapeut. Die kan je met die informatie ook op afstand monitoren. De app is nog in ontwikkeling, maar waarschijnlijk kun je ook berichten heen en weer sturen. Dat is natuurlijk super, als je als therapeut iemand wilt helpen ook op lange termijn zijn leefstijl te veranderen. Dat is toch een kwestie van herhalen, herhalen, herhalen. En met deze app kan dat hopelijk nog intensiever, en tegelijkertijd minder belastend.’

Negen maanden pilot
Vanaf 1 december gaan zo’n tien tot vijftien fysiotherapeuten en hun patiënten aan de slag met de app. Die pilot duurt negen maanden. ‘We onderzoeken dan wat in de praktijk goed werkt, en wat niet. We kijken wat er ontbreekt, en wat misschien niet nodig is. Daarop passen we de app mogelijk nog aan, om hem vervolgens snel landelijk uit te rollen. Ook gaan we onderzoeken hoe we therapeuten het beste kunnen opleiden in het gebruik van de app. Maar het allerinteressantste is natuurlijk het resultaat. Wat brengt het patiënten? Ik hoop enorm dat we betere zorg kunnen gaan leveren, die minder belastend is. En dat het patiënten helpt om zelf beter te participeren in hun behandeling, meer regie te nemen.’

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars en Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland.