Chronisch ZorgNet

Ondersteun de patiënt tijdens de behandeling met de Patient Journey App

Chronisch ZorgNet ontwikkelt de Patient Journey App (PJA) voor mensen met PAV. De app wordt al in veel ziekenhuizen toegepast en is goed onderzocht. De app ondersteunt de patiënt gedurende het hele behandeltraject door op gepersonaliseerde momenten kleine beetjes informatie te geven, zoals informatie over PAV en de behandeling, vragenlijsten, en tips. En ook voor de therapeut zijn er voordelen.

De PJA ondersteunt de behandeling
De basis van de app is overal hetzelfde: de PJA biedt kleine beetjes informatie aan op verschillende momenten in de behandeling aan de patiënt. Denk aan achtergrondinformatie, informatie over de behandeling, tips, en vragenlijsten. Informatie die de therapeut geeft wordt herhaald en is terug te zien in de app, op een moment dat de patiënt daar de tijd en ruimte voor heeft. En dat zorgt ervoor dat patiënten die gebruikmaken van de PJA tijdens hun behandeling meer eigen regie ervaren, meer therapietrouw zijn én een beter ziekte inzicht hebben. De PJA is dus echt een aanvulling op de behandeling.

Helemaal afgestemd op de behandeling
De PJA begeleidt de patiënt voor de gehele duur van het behandeltraject, namelijk een jaar. Dat betekent dat de app afgestemd moet zijn op belangrijke momenten in het traject. Zo krijgt een patiënt aan het begin van het traject meer achtergrondinformatie, om goed inzicht te krijgen in zowel de aandoening als de behandeling. Rond 6 maanden in de behandeling, wanneer veel verwijzers een update over de behandeling willen, krijgt de patiënt een seintje dat het belangrijk is om een afspraak te maken met de therapeut. En aan het einde van het traject krijgt de patiënt tips om alle adviezen en resultaten vol te houden (denk aan wandelgroepjes, lotgenotencontact, etc.). En zo zit er nog veel meer in de app verwerkt.

Blijven innoveren
Van september 2023 tot november 2024 loopt dit project bij Chronisch ZorgNet. Het project gaat onderzoeken of de PJA van meerwaarde is bij de behandeling van PAV en zo ja, hoe we de app op landelijke schaal kunnen inzetten. Om dit te realiseren gaat een groep enthousiaste Chronisch ZorgNet therapeuten voor een jaar aan de slag met de PJA. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars en Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland. Samen innoveren we om passende zorg te leveren aan mensen met een chronische aandoening.