Chronisch ZorgNet
  • Menu
Osteoporose, vallen en breken
Perifeer arterieel vaatlijden

Overzicht van aandoeningen

Chronisch ZorgNet zorgverleners bieden eerstelijns zorg voor de volgende aandoeningen:


In onderstaand overzicht staat beschreven welke stappen Chronisch ZorgNet zet om voor elke aandoening Passende zorg te leveren. Deze stappen bieden een leidraad voor overige aandoeningen waarvoor de infrastructuur en het netwerk van Chronisch ZorgNet in de toekomst ingezet kunnen worden.