Chronisch ZorgNet

Wat is COPD?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische en progressieve longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. COPD is een verzamelnaam voor:

  • Chronische bronchitis: de bronchiën zijn langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.

  • Longemfyseem: een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid.

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

Ongezonde leefgewoontes zoals roken, ongezonde voeding en te weinig beweging hebben invloed op zowel het ontstaan als het verloop van COPD en eventuele comorbiditeit. Roken is verantwoordelijk voor 40-60% van COPD-ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook andere zaken COPD veroorzaken, zoals luchtvervuiling (op het werk, binnen- en buitenshuis) en genetische factoren.

In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen COPD en deze groep groeit. Van deze groep worden jaarlijks 30.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis voor een COPD longaanval. Ook komen heropnamen veel voor.

Patiënten met longaandoeningen vinden bij Longfonds uitgebreide patiëntinformatie en mogelijkheden tot lotgenotencontact.