Chronisch ZorgNet

Wat is Osteoporose en een verhoogd val- en fractuurrisico?

Osteoporose
Osteoporose, soms ook wel botontkalking genoemd, is een chronische aandoening van het skelet waarbij de botsterkte afneemt en de structuur van het bot verandert. Door deze veranderde botstructuur ontstaan gemakkelijk botbreuken, ofwel fracturen. Een fractuur is dan ook meestal het eerste signaal om te starten met nader onderzoek naar osteoporose. Er is een groot aantal risicofactoren voor het ontwikkelen van osteoporose:

  • Leeftijd: hoe ouder, hoe groter het risico

  • Leefstijl (weinig bewegen, roken, alcohol, voeding)

  • Geslacht: vrouwen lopen dubbel zoveel risico

  • Andere aandoeningen, vroege overgang, snel werkende schildklier

  • Medicatie, zoals Prednison

  • Laag vitamine D gehalte


Een aantal risicofactoren zijn moeilijk te beïnvloeden, maar voor veel patiënten is wel een belangrijke gezondheidswinst te behalen op het vlak van leefstijl, bijvoorbeeld door meer te gaan bewegen in het dagelijks leven, te stoppen met roken en alcohol en bij voeding rekening te houden met deze aandoening.

Momenteel zijn er ongeveer één miljoen mensen met osteoporose in Nederland. Dit aantal zal de komende jaren naar verwachting stijgen naar ruim 1,3 miljoen mensen.

Patiënten met osteoporose vinden bij Osteoporose Vereniging uitgebreide informatie over deze aandoening.

Verhoogd val- en fractuurrisico

Ook fracturen zonder osteoporose verdienen extra aandacht, zeker bij ouderen. Als een vijftigplusser een fractuur oploopt door een val, is er een grote kans dat deze persoon opnieuw valt en iets breekt. Het is dus van belang om aandacht te besteden aan het verkleinen van het val- en fractuurrisico. Fracturen leiden tot verminderde mobiliteit en activiteit met als gevolg een slechtere gezondheid, een lagere kwaliteit van leven en soms vroegtijdig overlijden.

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 60.000 mensen ouder dan 65 jaar een fractuur. Een kwart van deze mensen krijgt binnen 5 jaar een nieuwe fractuur en een derde komt te overlijden. Van alle fracturen wordt ruim 90% veroorzaakt door een val.