Chronisch ZorgNet

Goede zorg bij Osteoporose en een verhoogd val- en/of fractuurrisico

Bij de behandeling van osteoporose is het doel achteruitgang en een fractuur voorkomen. Voor een effectieve behandeling wordt vaak gekozen voor een combinatie van medicatie, voeding en beweegzorg. Deze combinatie vraagt om interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners. Ook bij een botbreuk is deze combinatie effectief. De huisarts of de specialist in het ziekenhuis neemt doorgaans het initiatief voor de behandeling.

Het aantal ouderen met fracturen en osteoporose zal de komende jaren fors toenemen. Dan is het belangrijk dat de zorg voor deze patiënten goed geregeld is. In 2021 kreeg de verbetering van zorg rondom patiënten met osteoporose en/of een verhoogd val- en fractuurrisico een impuls, doordat de Osteoporose Vereniging (de patiëntenvereniging) zich samen met Chronisch ZorgNet inzet om de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Meer informatie over Samen de zorg bij osteoporose, vallen en breken verbeteren.

Meer informatie over de behandeling door een Chronisch ZorgNet: