Chronisch ZorgNet

Samen de zorg bij osteoporose, vallen en breken verbeteren

Voor patiënten met osteoporose en/of een verhoogd val- en fractuurrisico
Vóór het najaar van 2021 waren er te weinig fysio- en oefentherapeuten in Nederland die gespecialiseerde zorg konden bieden bij osteoporose en/of een verhoogd val- en fractuurrisico. Daarnaast waren die therapeuten ook nog eens moeilijk te vinden voor patiënten en verwijzers. Osteoporose Vereniging, de patiëntenvereniging, was vastbesloten om de situatie voor deze patiëntengroep te verbeteren en benaderde hiervoor Chronisch ZorgNet, vanwege de specialistische zorg met een hoge kwaliteitsstandaard, borging en toegankelijkheid.

Wat kan Chronisch ZorgNet betekenen?
Chronisch ZorgNet heeft de infrastructuur om de kwaliteit van paramedische zorg te waarborgen en weet zorgverleners die gegarandeerd deze specialistische en hoge kwaliteit van zorg kunnen leveren eenvoudig vindbaar te maken. Maar dan moet wel duidelijk zijn wat kwaliteit van zorg bij osteoporose, fracturen, en/of een verhoogd val- en fractuurrisico betekent. Om dit te achterhalen bracht Chronisch ZorgNet diverse experts op het gebied van osteoporose en fractuurpreventie bijeen in een werkgroep.

Experts uit het werkveld zetten de standaard
In de werkgroep bediscussieerden de experts welke factoren de kwaliteit van zorg bepalen bij osteoporose en fractuurpreventie, onderzochten zij welke kennis en vaardigheden zorgverleners nodig hebben om deze patiënten effectief te kunnen behandelen, hoe de voortgang van de behandeling gemeten kan worden, welke klinimetrie geschikt is en aan welke eisen een praktijk moet voldoen om deze specialistische en hoogwaardige zorg te kunnen leveren. Uiteindelijk leidde de inzet van de werkgroep tot heldere eisen voor praktijken en de scholing van zorgverleners.

Creëren wat ontbreekt
Slechts een enkele opleiding voldeed aan de eisen die experts uit het werkveld opgesteld hadden en deze scholingsaanbieders hadden onvoldoende mogelijkheden om een grote groep oefen- en fysiotherapeuten in korte tijd te laten specialiseren in deze beweegzorg. En juist dit was van belang, omdat Osteoporose Vereniging samen met Chronisch ZorgNet deze zorg op korte termijn voor elke patiënt in de directe woonomgeving toegankelijk wilde maken. Daarom werd een gedegen basiscursus ontwikkeld door de experts uit de werkgroep die aan alle eisen voldeed én in korte tijd een grote groep zorgverleners kon scholen in deze specialistische kennis.

In het najaar van 2021 specialiseerden honderden oefen- en fysiotherapeuten zich met deze basiscursus bij Chronisch ZorgNet, waardoor elke patiënt waar ook in Nederland dicht bij huis voortaan een oefen- of fysiotherapeut kan vinden die deze specialistische beweegzorg kan bieden.

Verwijzers op de hoogte brengen
Om er voor te zorgen dat verwijzers ook op de hoogte zijn van dit enorme aanbod van gespecialiseerde zorg oefen- en fysiotherapeuten, informeert Chronisch ZorgNet, veelal in samenwerking met beroepsverenigingen zoals de V&VN, verwijzers uitgebreid over de geboden zorg, welke patiënten zij hiervoor het beste kunnen doorverwijzen en hoe zij een gespecialiseerde oefen- of fysiotherapeut eenvoudig kunnen vinden. Daarbij zijn in de eerste plaats alle osteoporose en fractuurpoli’s op de hoogte gebracht en voorzien van voorlichtingsmateriaal en volgen ook de huisartsen.

Beschikbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit
Naast de vindbaarheid van Osteoporose, vallen en breken therapeuten via Chronisch ZorgNet zijn er nog een aantal extra voordelen. Zo scholen zij zich bij wanneer er nieuwe kennis op het vlak van deze specialisatie beschikbaar is en zij verzamelen behandeldata om de eigen behandeling en die van collega’s verder te optimaliseren. Bovendien is Chronisch ZorgNet een multidisciplinaire netwerk dat interdisciplinaire samenwerking rondom de patiënt niet alleen stimuleert, maar de zorgverlener daar ook in faciliteert.

Dankzij de inzet van velen
De intensieve samenwerking tussen Osteoporose Vereniging, Chronisch ZorgNet en experts uit het werkveld, zoals van de V&VN vallen, fracturen en osteoporose, huisartsen en internisten, hebben deze sprong vooruit in de eerstelijns zorg voor patiënten met osteoporose, botbreuken en/of een verhoogd val- en fractuurrisico samen mogelijk gemaakt.