Chronisch ZorgNet

Perifeer arterieel vaatlijden

Vergoeding diëtetiek bij perifeer arterieel vaatlijden

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden die deelnemen aan het CVRM-programma van de ketenzorg krijgen dieetadvies door een diëtist volledig vergoed uit de basisverzekering zonder het eigen risico aan te spreken.

Mocht de patiënt niet onder deze ketenzorg vallen, dan krijgt de patiënt de eerste drie behandeluren van een kalenderjaar vergoed uit de basisverzekering, ook zonder verwijzing. De behandeling wordt verrekend met het verplichte eigen risico. Als de patiënt aanvullend verzekerd is, kan het zijn dat er meer behandeluren worden vergoed.

Vind makkelijk en snel een diëtist
Via DigiH Zorgzoeker zijn de dichtstbijzijnde Chronisch ZorgNet diëtisten te vinden. Direct verwijzen kan via de DigiH Zorgverwijzer.