Chronisch ZorgNet

Interdisciplinaire samenwerking

Een niet-overdraagbare chronische aandoening vraagt voor een optimale behandeling vaak om interdisciplinaire samenwerking en is dus van groot belang voor een Chronisch ZorgNet therapeut. Onder interdisciplinaire samenwerking verstaan we dat meerdere zorgverleners uit verschillende disciplines rondom een patiënt samenwerken aan een gezamenlijk doel. Ze bekijken hoe ze de best passende zorg kunnen bieden en dragen samen de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de patiënt.

In diverse richtlijnen is interdisciplinaire samenwerking bij de behandeling van de aandoening opgenomen, zoals de Zorgstandaard COPD van de LAN. Zoals opgenomen in het Profiel van de Chronisch ZorgNet deelnemer verwachten we van iedereen een proactieve houding om met collega’s van verschillende disciplines samen te werken. Aangezien interdisciplinaire samenwerking bij longaandoeningen staat omschreven als de nieuwe standaard, is aantoonbare samenwerking met een diëtist een voorwaarde voor therapeuten met de specialisatie Longaandoeningen. Uiteraard ondersteunen we je om dit te realiseren.