Chronisch ZorgNet

Wat wordt van jou verwacht?

Chronisch ZorgNet is een kwaliteitsnetwerk. Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren moet je continu blijven ontwikkelen en evalueren. Je werkt volgens bepaalde richtlijnen en standaarden. Voordat je deelnemer wordt bij Chronisch ZorgNet is het belangrijk om te weten wat er van je verwacht wordt tijdens jouw deelname. Om deze reden zijn er verschillende voorwaarden opgesteld waar je aan moet voldoen om te kunnen blijven deelnemen aan Chronisch ZorgNet.