Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet zorgverleners

Aan het landelijk netwerk Chronisch ZorgNet nemen zorgverleners deel, die kwalitatieve zorg bieden in de woonomgeving van de patiënt. Wat verwacht mag worden van de zorg door gespecialiseerde zorgverleners staat toegelicht bij de Kenmerken van het netwerk. Aangezien de diëtisten, fysio- en oefentherapeuten zich aanvullend inzetten (o.a. dataverzameling en scholing), wordt de kwaliteit van de zorg geborgd.

Een actueel overzicht van alle aangesloten deelnemers is te vinden op de Zorgzoeker van DigiH. Middels een persoonlijk portfolio stellen de zorgverleners zich voor.