Chronisch ZorgNet

Persoonsgerichte zorg

Chronisch ZorgNet zorgverleners kenmerken zich door het bieden van persoonsgerichte zorg. Bij de behandeling van de patiënt kijken Chronisch ZorgNet zorgverleners verder dan de aandoening. De behoeften van de patiënt zijn het uitgangspunt voor de behandeling. Er wordt bekeken hoe het dagelijks leven van de patiënt eruitziet, welke voorkeuren de patiënt heeft, hoe de patiënt de aandoening ervaart en er mee omgaat en wat haalbaar is. Patiënt en zorgverlener beslissen samen hoe het behandeltraject het best passend wordt ingevuld. Samen beslissen over het behandeltraject draagt bij aan het succes van de behandeling. Het leidt tot een grotere tevredenheid bij de patiënt en een patiënt is vaak veel gemotiveerder.

Om samen beslissen te bevorderen heeft Chronisch ZorgNet een hulpmiddel ontwikkeld bij de behandeling van etalagebenen: KomPas. KomPas geeft een adequate voorspelling van het fysio/oefentherapeutisch behandelresultaat op basis van de resultaten van vergelijkbare patiënten. Op basis van deze voorspelling kunnen patiënt en therapeut samen beter beslissen hoe het behandeltraject passend ingevuld kan worden.

In deze video wordt KomPas uitgelegd.

Noot: Het KomPas is ontwikkeld in de periode dat Chronisch ZorgNet nog ClaudicatioNet heette.