Chronisch ZorgNet

7 november 2023

KomPas+ helpt fysiotherapeuten en patiënten sámen te beslissen

De online tool KomPas helpt fysiotherapeuten van Chronisch ZorgNet al sinds 2020 bij de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Vanaf januari is de opvolger voor alle fysio- en oefentherapeuten van Chronisch ZorgNet  met de specialisatie PAV beschikbaar: KomPas+. Laura Marcellis vertelt erover. Zij is al enkele jaren als promovenda bezig met de ontwikkeling en het testen van KomPas+.

Het originele KomPas is al een unieke tool in fysiotherapieland, volgens Laura. ‘Het geeft een persoonlijke voorspelling van het therapieresultaat. Dat doet het op basis van data, en in verschillende grafieken. Het bespreken van die voorspelling helpt therapeuten bij het motiveren van patiënten, en bij het managen van verwachtingen. We zien ook dat de tool veel gebruikt wordt, én resultaat oplevert. Tegelijkertijd is er nog ruimte voor verbetering. Vooral als het gaat om samen beslissen.’

Die verbetering pakt Laura op. Zij promoveert onder andere op de ontwikkeling en het testen van KomPas+. 'Dat is een uitbreiding van KomPas, waarmee we therapeuten ondersteunen om echt sámen met hun patiënten tot een behandelplan te komen.’

Werken aan maatwerk
Laura: ‘PAV is een chronische aandoening, je komt er nooit meer van af. We weten wat in veel gevallen heel goed helpt, en dat is beweegtherapie. Daar kun je als therapeut natuurlijk wel wat mee. Patiënten krijgen één jaar fysiotherapie vergoed. Dat is top, maar daarna moeten ze het ook echt zelf doen. Het is dus belangrijk om patiënten zélf zo gemotiveerd en kundig mogelijk te krijgen. Dat is maatwerk.’

De juiste vragen stellen
Daarvoor moet je als therapeut vanaf het begin de behoeften, wensen en voorkeuren van je patiënt kennen. Laura: ‘Hoe beter je therapie daarop aansluit, hoe makkelijker een patiënt later zelfstandig verder kan. Hoe vaak traint iemand onder begeleiding? Hoe vaak zelf? Hoe intensief? En vindt iemand het een probleem om met pijn te trainen? Of gaat de voorkeur dan toch uit naar weinig pijn, of zelfs geen pijn? Daar kom je alleen achter door het goede gesprek te voeren. Precies daar helpt KomPas+ bij. Patiënten kunnen eenvoudig aangeven waar ze aan willen werken in de behandeling. En de therapeut krijgt de ruimte om zijn of haar expertise in te brengen. Zo kom je makkelijker tot een gezamenlijk behandelplan. En KomPas+ helpt dan ook nog eens om het behandelplan aan te laten sluiten bij de KNGF-richtlijn.’

Voor iedereen
Op dit moment zit KomPas+ nog in de onderzoeksfase. ‘We vergelijken nu de resultaten van therapeuten die met en zonder KomPas+ werken. Dat onderzoek is nog niet helemaal af, maar we horen al wel enthousiaste ervaringen. Therapeuten geven aan dat KomPas+ de patiënt een actieve rol geeft, en dat ze zelf meer structuur ervaren in het gesprek met de patiënt. Daarom komt KomPas+ vanaf januari beschikbaar voor álle fysio- en oefentherapeuten met de specialisatie PAV die aangesloten zijn bij Chronisch ZorgNet.’

Laura hoopt van harte dat alle therapeuten die patiënten met PAV behandelen, de tool ook gaan gebruiken, én als een meerwaarde gaan ervaren. ‘Natuurlijk vraagt dat ook iets van hen. Iets nieuws gebruiken, betekent ook gedragsverandering. Soms is bijvoorbeeld een aanpassing van de behandelroutine nodig. Dat is wennen. Net zoals het aanleveren van data in het verleden wennen was. Maar ook dat is gelukt. Sterker nog: het is dankzij deze data dat we KomPas hebben kunnen ontwikkelen. Zo gaan we samen voor het beste resultaat. En dat vind ik super, dat je met elkaar de zorg echt vooruit kunt helpen.’ KomPas+ is in samenwerking met Harteraad, IQhealthcare, KNGF en VvOCM ontwikkeld.