Chronisch ZorgNet

16 januari 2024

Het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem voor betere zorg

Chronisch ZorgNet-fysiotherapeuten verzamelen niet zomaar data. Het is een schatkamer van kennis. Maar wat gebeurt achter de schermen? Ontdek met Mickey Saes en Noralie Krepel, toegewijde projectmedewerkers, de cruciale rol van het Kwaliteitssysteem. Data zijn de drijvende kracht achter continue verbetering, vernieuwing en onderscheid in de zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Duik in een wereld, waar informatie niet slechts wordt vastgelegd, maar een bron wordt van versterking en innovatie. De reis begint hier, waar data de sleutel zijn tot optimale zorg en vooruitgang.

Elke maand ontvangt Chronisch ZorgNet, via de Landelijke Database Fysiotherapie, geanonimiseerde data van patiënten van alle deelnemende fysiotherapeuten. Op dit moment, januari 2024, zijn dat landelijke data van 3200 fysiotherapeuten in de praktijk verzameld. Deze maken inzichtelijk wat écht in de praktijk gebeurt met mensen met niet-overdraagbare chronische aandoeningen.

Leren en behandelen
Mickey legt uit wat het Kwaliteitssysteem inhoudt: “We gebruiken data om te blijven ontwikkelen en verbeteren. Fysiotherapeuten verzamelen data samen met de patiënt door het meten van bijvoorbeeld fysieke capaciteit en kwaliteit van leven. Zo evalueren zij samen het behandeltraject en stellen ze de behandeling waar nodig bij”. Therapeuten bij Chronisch ZorgNet ontvangen een terugkoppeling van data. Hierin vergelijken ze hun eigen aangeleverde data met landelijke en regionale benchmarks. Mickey: “Therapeuten leren daarvan. Ze bespreken deze data tijdens regionale bijeenkomsten, die twee keer per jaar worden georganiseerd. Wij kijken ook naar landelijke data om te zien wat wel of niet goed werkt. De successen in de behandelingen verspreiden we binnen ons netwerk.”

Innovatie in de praktijk
De kwaliteit van zorg verbeteren is het ultieme resultaat van het Kwaliteitssysteem. Chronisch ZorgNet loopt daarin voorop. En dan niet enkel leren en verbeteren op basis van data. Mickey: “We weten dat veel therapeuten en patiënten heel blij zijn met KomPas. Dit is een uniek hulpmiddel binnen de fysiotherapie om samen de behandeling vorm te geven. Het is een handige tool, om voorspellingen te maken te verwachten resultaten. De voorspellingen zijn volledig gebaseerd op verzamelde data binnen fysiotherapiepraktijken.”

Inzicht in kwaliteit
Chronisch ZorgNet is een goed voorbeeld van hoe data helpen om als kwaliteitsnetwerk aan te tonen, aan bijvoorbeeld het zorginstituut en verwijzers, dat de behandeling werkt. Daarmee kun je een zorgverschuiving teweegbrengen. Als iedereen data aanlevert, maak je aantoonbaar voor verwijzers dat hun patiënten in goede handen zijn bij Chronisch ZorgNet therapeuten. Noralie: “Verwijzers vragen ons weleens: waarom zouden we verwijzen naar Chronisch ZorgNet? Essentieel dat we dan kunnen laten zien dat bijvoorbeeld kwaliteit van leven en/of fysieke activiteit van de patiënt verhoogt. Elke dag wordt de best passende zorg geleverd door Chronisch ZorgNet therapeuten in de woonomgeving van elke patiënt in Nederland. Dát willen en kunnen we tonen met data. Daar mogen therapeuten best trots op zijn, want dit kunnen we niet zonder hun inzet.”

Zorg continu verbeteren
Chronisch ZorgNet wil voorop blijven lopen als het gaat om zorgverbetering. Met het Kwaliteitssysteem heb je zicht op wat gebeurt in de praktijken en monitoren we waar winst te behalen is. Mickey: “In 2022 startten we met de specialisatie Osteoporose, Vallen en Breken. Een belangrijk speerpunt is dat patiënten, via hun verwijzers, de weg naar de therapeuten weten te vinden. Data helpen ons bij het in kaart brengen van de verwijzingen; in welke regio’s verloopt het goed? Op basis van succesverhalen uit deze regio’s verbeteren we de zorg in regio’s waar de verwijzingen nog achterblijven. Zo gaan we het gesprek aan met verwijzers in de regio’s die achterblijven en organiseren regionale bijeenkomsten. In de data zien we nu terug dat de verwijzingen inderdaad omhooggaan; geweldig toch?”