Chronisch ZorgNet

Scholingen voor diëtisten

Sinds het najaar van 2022 kunnen diëtisten deelnemen aan Chronisch ZorgNet. Binnen het Hart voor Leren programma wordt hard gewerkt aan verdiepende scholingen voor diëtisten. Zo krijgen de diëtisten, net als deelnemende therapeuten, extra kennis over de verschillende aandoeningen binnen Chronisch ZorgNet. Deze scholingen worden ontwikkeld door experts vanuit het hele land.