Chronisch ZorgNet

PAV eerstelijns zorg

Volgens de richtlijnen vindt de primaire behandeling voor perifeer arterieel vaatlijden (PAV) in de eerste lijn plaats: de huisarts start het cardiovasculair risicomanagement (CVRM) traject en stuurt de patiënt rechtstreeks naar de Chronisch ZorgNet therapeut. De patiënt met verdenking op PAV werd in de afgelopen jaren veelal doorgestuurd naar de vaatchirurg. Wij hebben ons de laatste jaren hard gemaakt om vaatchirurgen te laten verwijzen naar Chronisch ZorgNet (in navolging van de richtlijn). De huisartsen verwijzen echter nog vaak naar de vaatchirurg, ondanks dat zij de patiënt direct naar een Chronisch ZorgNet therapeut kunnen sturen.

Om te voorkomen dat patiënten met PAV onnodig in de tweede lijn worden behandeld, hebben wij in 2019 een subsidie ontvangen van ZonMw. Hiermee hebben wij in samenwerking met (kader)huisartsen een scholing voor huisartsen en POH’s ontwikkeld. Deze is met name gericht op de verwijzing vanuit de huisartsenpraktijk. Nascholing van huisartsen en meer bekendheid voor Chronisch ZorgNet zal ertoe leiden dat de patiënt niet meer onnodig naar het ziekenhuis wordt verwezen, maar direct naar een Chronisch ZorgNet therapeut. De zorg wordt daarmee in de eerste lijn gehouden, wat leidt tot een (kosten)effectieve behandeling.