Voordelen van zorg door Chronisch ZorgNet therapeuten


Chronisch ZorgNet is een uniek en vooruitstrevend landelijk dekkend zorgnetwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten die kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg bieden aan patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen (NCD’s), waaronder perifeer arterieel vaatlijden (PAV), COPD en coronair lijden.

De Chronisch ZorgNet therapeut: specialist op het gebied van niet-overdraagbare chronische aandoeningen
Chronisch ZorgNet therapeuten zijn gespecialiseerd op het gebied van de behandeling van patiënten met NCD’s, zoals PAV, longaandoeningen en hartrevalidatie. Ze herkennen de overlap in de behandeling van deze aandoeningen met betrekking tot bewegen en leefstijlbegeleiding. Ook zijn Chronisch ZorgNet therapeuten breed georiënteerd en hebben zij kennis van andere beperkingen die het bewegen en/of de kwaliteit van leven kunnen belemmeren, zoals gerelateerde comorbiditeiten. Zij bekijken patiënten met NCD’s vanuit de visie van positieve gezondheid; tijdens de behandeling richten zij zich op het individu en op de eigen regie en het aanpassingsvermogen van de patiënt. De Chronisch ZorgNet therapeut begeleidt de patiënt naar een duurzame leefstijlverandering.

Een Chronisch ZorgNet behandeltraject
Als verwijzer kun je gebruik maken van de Zorgzoeker en de digitale Zorgverwijzer. Hiermee kun je gemakkelijk een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeut vinden in de buurt van de patiënt. Bij een verwijzing middels de digitale Zorgverwijzer, neemt de Chronisch ZorgNet therapeut binnen 3 dagen contact op met de patiënt, en wordt binnen 5 werkdagen een afspraak gemaakt. De patiënt hoeft dus niet zelf het initiatief te nemen.
                Op vastgestelde momenten, of wanneer de patiënt teruggaat naar de verwijzer, maakt de Chronisch ZorgNet therapeut een gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief waarin het verloop van de behandeling op overzichtelijke wijze staat genoteerd. Hierdoor wordt het voor jou als verwijzer in één oogopslag duidelijk hoe het (met de behandeling van) de patiënt gaat.

Transparantie van zorg
Alle Chronisch ZorgNet therapeuten zijn te vinden via de Zorgzoeker en de digitale Zorgverwijzer. Elke aangesloten therapeut beschikt over een online Portfolio, welke publiekelijk inzichtelijk is via de Zorgzoeker. Hier kunnen de specialisaties  en de gevolgde scholingen van de therapeut worden bekeken. De specialisaties van een therapeut zijn zichtbaar aan de hand van onderstaande logo's. Ook kan je zien of een therapeut expertise heeft op het gebied van rookstopbegeleiding.


Tevens verzamelen alle Chronisch ZorgNet therapeuten behandelgegevens van de patiënt op vaste meetmomenten volgens een vast protocol. Dit wordt onder andere gebruikt om de waarde van de Chronisch ZorgNet therapeut aan te tonen. Ook worden de eigen behandelresultaten teruggekoppeld naar de therapeut om zijn/haar effectiviteit te vergelijken met landelijke en regionale gemiddelden.

Borging van kwaliteit
Chronisch ZorgNet therapeuten onderscheiden zich op het gebied van kwaliteit en transparantie. Dit wordt actief door Chronisch ZorgNet gemonitord en gerealiseerd, waardoor kwaliteit van zorg geborgd kan worden. Alle aangesloten therapeuten volgen basisscholingen PAV, COPD en hartrevalidatie, en handelen evidence-based volgens de KNGF-richtlijnen. Daarnaast volgen zij verplicht bij- en nascholingen die relevant zijn voor de behandeling van patiënten met NCD’s. Denk hierbij aan verdiepende scholing op het gebied van leefstijlbegeleiding of rookstopcoaching. Ook dienen zij up-to-date te blijven door minstens eens per twee jaar het Chronisch ZorgNet congres bij te wonen.

Samenwerking en kennis uitwisselen
Chronisch ZorgNet therapeuten zijn betrokken in regionale netwerken en volgen regionale bijeenkomsten met collega Chronisch ZorgNet therapeuten, verwijzers en andere zorgverleners om zo o.a. kennisuitwisseling en samenwerking te bevorderen.