Huisarts en longarts


Chronisch ZorgNet is een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten, waarbinnen o.a. gespecialiseerde longtherapeuten zichtbaar en vindbaar zijn. Deze longtherapeuten hebben een basisscholing voor het behandelen van de complexe patiëntengroep COPD gevolgd. Daarnaast scholen zij zich verder in verdieping van de longzorg, maar ook in leefstijlfactoren, gedragsverandering en in de behandeling van veelvoorkomende comorbiditeiten. 

Bij de behandeling van COPD wordt gehandeld volgens de nieuwste richtlijnen COPD, waarbij de beroepsrichtlijn van KNGF leidend zal zijn, naast de zorgstandaard COPD en ZorgPad COPD van LongAlliantie Nederland (LAN).

Patiënten met COPD kunnen voor voor eerstelijns longrevalidatie of fysiotherapie en leefstijlbegeleiding naar de Chronisch ZorgNet therapeut worden gestuurd vanuit de huisartsenpraktijk (bijv. huisarts/POH) of vanuit het ziekenhuis (bijv. longarts of longverpleegkundig specialist).

Eén van de belangrijkste obstakels voor verwijzers is de onbekendheid van de gespecialiseerde longtherapeuten en de werkwijze van de longfysiotherapie. Chronisch ZorgNet zet zich in om deze barrières te slechten. Daar waar mogelijk dienen patiënten binnen de eerste lijn te worden behandeld, zodat de zorgkosten worden verlaagd, het risico op progressie van het ziektebeeld  wordt verkleind en de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Vanaf 1 januari 2019 worden behandelingen fysiotherapie bij COPD vergoed uit de basisverzekering. Dit wil zeggen dat elke patiënt, gediagnosticeerd met COPD vanaf GOLD II (FEV1/FVC <0,70 en FEV1<80%), recht heeft op een aantal fysiotherapiebehandelingen. Dat aantal behandelingen hangt af van score op de gezondheidsvragenlijst CCQ (Clinical COPD Questionairre) of CAT (COPD Assesment Test) of de vragenlijst naar ervaren dyspneu mMRC (gemodificeerde Medical Research Council Dyspneu), het aantal longaanvallen en/of ziekenhuisopnames als gevolg van longaanvallen en het tijdstip van de eerste consult bij een fysiotherapeut voor COPD (vanaf 01-01- 2019). Meer hierover lees je bij ‘vergoeding’.

Middels de Zorgzoeker zijn de dichtstbijzijnde Chronisch ZorgNet therapeuten te vinden en middels de Digitale Zorgverwijzer is het mogelijk om de patiënt direct te verwijzen.

Fysiotherapie bij COPD met leefstijlbegeleiding is vaak een intensief traject voor de patiënt. Motivatie en zelfmanagement zijn sterk verbonden aan ziekte-inzicht en verwachtingsmanagement. Voor patiëntinformatie en mogelijkheden tot lotgenotencontact willen wij u doorverwijzen naar de website van het Longfonds .