Scholing opvoeren via het Portfolio


Via het Portfolio voeg je scholing toe die je gevolgd hebt. Je zoekt scholing op basis van het KNGF-nummer of een trefwoord. Bij het toevoegen van scholing aan je Portfolio dien je een bewijs van deelname mee te sturen (bijv. een certificaat). De gevolgde scholing telt mee voor de fase waarin je de scholing hebt gevolgd. De datum die wordt aangehouden is de dag waarop het certificaat is behaald (in geval van meerdaagse scholing geldt dus de laatste dag). Dit betekent dat scholing die je hebt gevolgd voordat deelname aan Chronisch ZorgNet is gestart, niet meetelt voor punten in je portfolio. Een uitzondering hierop is de basiscursus van één van de drie specialisaties (perifeer arterieel vaatlijden, longaandoeningen, hartrevalidatie); indien deze cursus in de 3 maanden voorafgaand aan je aanmelding bij Chronisch ZorgNet is behaald, dan ontvang je de punten voor deze basiscursus in fase rood in je portfolio. Nadat je de scholing hebt opgevoerd kent Chronisch ZorgNet punten toe aan je Portfolio voor (deels) relevante scholing.

Indien je door Chronisch ZorgNet georganiseerde scholing hebt gevolgd (bijvoorbeeld de basiscursus Richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, het Chronisch ZorgNet Congres, de cursus RookstopCoaching voor fysiotherapeuten of een regionale Chronisch ZorgNet bijeenkomst), dan wordt deze scholing automatisch toegevoegd aan je Portfolio. Je hoeft deze scholing dus niet zelf op te voeren via het Portfolio.

Tot slot kun je ook gevolgde scholing die als niet relevant is beoordeeld door de accreditatiecommissie of scholing die je in het verleden gevolgd hebt opvoeren in je Portfolio. Deze levert echter geen punten op en verschijnt bij “overige bijscholingen” in je Portfolio.