Kwaliteit en transparantie


In het Kwaliteitssysteem worden gegevens verzameld over de patiëntenpopulatie, behandelresultaten en doelmatigheid van de zorg voor hart, long en PAV patiënten. Op verschillende manieren worden de inzichten ingezet voor het optimaliseren van de kwaliteit en effectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling.

  • De Chronisch ZorgNet therapeut kan in het Portfolio de eigen gegevens vergelijken met het landelijke en regionale gemiddelde;
  • Aansturen op kwaliteit door het identificeren van best-practices en underperformers;
  • Lering en sturing binnen het netwerk door het verspreiden van inzichten via cursussen, congres, intervisie en regionale bijeenkomsten;
  • Opstellen van landelijk beleid;
  • Wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding;
  • Het maken van een voorspelling van de uitkomsten van het traject voor een individuele patiënt, gebaseerd op persoonlijke kenmerken.

Belangrijk om te vermelden is dat een veilige leer- en verbetercultuur centraal staat. Er worden geen data gedeeld met andere partijen, zoals zorgverzekeraars. Optimalisatie van zorg op beleidsmatig niveau gebeurt op basis van geaggregeerde data.