Wijzigingen meetprotocollen 2021


Hieronder kun je, per specialisatie, een overzicht vinden van de wijzigingen in de meetprotocollen die februari 2021 zijn doorgevoerd.

Hartrevalidatie

Vanaf 2021 wordt bij hartpatiënten data verzameld volgens het meetprotocol Hart.

Longaandoeningen

Vanaf 2021 wordt bij longpatiënten data verzameld volgens het meetprotocol COPD.

Perifeer arterieel vaatlijden

Gewijzigde klinimetrie

  • Claudicatio vragenlijst versie 5
    • De vraag over leefstijl is vervangen door een vraag over het alcoholgebruik.
    • Bij de vraag m.b.t. het protocol van de Loopbandtest is een antwoordoptie toegevoegd.
    • Bij de vraag m.b.t. de besproken onderwerpen zijn drie antwoordopties toegevoegd.