Meetprotocol Corona


Naast de data die worden aangeleverd voor Chronisch ZorgNet, hopen we dat je ook data wilt aanleveren van de ex-COVID-19 patiënten die bij jou in behandeling zijn. Het versturen van data van ex-COVID-19 patiënten gaat op dezelfde manier als het versturen van data voor Chronisch ZorgNet.

Als je de data opstuurt, kunnen deze gebruikt worden voor grootschalig onderzoek. Chronisch ZorgNet doet zelf geen onderzoek naar COVID-19, maar werkt samen met de onderzoeksgroep van het onderzoek. Hierdoor worden nieuwe inzichten in het netwerk verspreid. We roepen alle paramedici op om deel te nemen aan het onderzoek en dit onderzoek ook kenbaar te maken bij collega's uit andere paramedische disciplines.

Een patiënt krijgt paramedische zorg vergoed uit het basispakket onder voorwaarde dat aan dit onderzoek wordt deelgenomen. Het is dus belangrijk dat je data verzamelt bij personen die COVID-19 hebben doorgemaakt. Verzamelde data kun je opsturen naar de Landelijke Database Fysiotherapie. Meer informatie over het onderzoek en de meetprotocollen is hier te vinden.