Quadriceps Dynamometrie (Microfet)


Krachttraining is een essentieel onderdeel van de behandeling. Zonder meting van kracht is het moeilijk de behandeling te evalueren. Voor het gebruik van data (denk hierbij aan het KomPas, visuals in de portfolio’s, onderzoek, gesprekken met zorgverzekeraars, etc.) is het belangrijk dat de meetgegevens met elkaar te vergelijken zijn. Daarvoor is de meting van de kracht van de extensie knie met de Microfet als de best mogelijk optie gegeven.

Chronisch ZorgNet is zich bewust dat niet elke therapeut de beschikking heeft over een dergelijk (kostbaar) apparaat. Het is bekend dat andere klinimetrie als alternatief gebruikt worden. Denk hierbij aan de nRM metingen, of een steptest. Indien geen Microfet beschikbaar is, zijn dit acceptabele alternatieven. Deze gegevens worden echter niet ontvangen door Chronisch ZorgNet.