Clinical COPD Questionnaire


De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) is een meetinstrument om de ziektelast in kaart te brengen. Hiervoor had ook de CAT gebruikt kunnen worden, of beide meetinstrumenten. Uiteindelijk is gekozen voor de CCQ, omdat deze het meest wordt gebruikt binnen de praktijken.